Portal login

Portal login

X

Server status

Alle systemen volledig operationeel.

Werkzaamheden Website

De website is online en operationeel.

Consultancy

Consultancy wordt gedefinieerd als: "de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied". Terwijl een consultant op allerlei gebieden advies kan geven, beperkt een consultancybedrijf zich echter tot diensten in een specifiek werkgebied. Daarom is er binnen consultancy een indeling in verschillende werkgebieden, waarin groepen van consultants met dezelfde expertise werken. Het is dan ook niet vreemd dat als er over consultancy wordt gesproken, men vaak refereert aan bijvoorbeeld strategie consultancy en IT consultancy.

Het doel van IT consulting is om klanten optimaal te adviseren bij het gebruik van IT zodat bedrijfsdoelen kunnen worden gehaald. IT consultancy biedt zowel advies- als implementatie diensten. Een belangrijk aspect bij IT consulting is dat geboden oplossingen niet te herhalen zijn. Onderhoud van IT infrastructuur behoort dus niet tot de diensten van IT Consulting.

IT- Strategie
IT is zo belangrijk geworden dat praktisch iedere organisatie een aparte strategie opstelt voor IT. Aangezien IT een secundair proces is, is het essentieel dat IT de primaire processen optimaal tot dienst is. Daarom moet een IT strategie in lijn zijn met de business strategie. IT consultants adviseren dan ook vaak bedrijven als het gaat om de IT lijn uit te stippelen en het managen van het IT project portfolio.
Systeemintegratie
Systeemintegratie wordt gedefinieerd als "het samenvoegen van subsystemen tot één systeem, en ervoor zorgen dat alle subsystemen daadwerkelijk werken als één systeem". Voor een IT infrastructuur is het belangrijk om iedere twee tot drie jaar een systeem integratie te doen voor een effectief onderhoud van IT. Systeem integratie wordt vaak gedaan na een fusie of overname, een IT vervanging cyclus, of het maakt deel uit van de normale activiteiten van ieder IT project.

IT- Outsourcing
IT outsourcing staat voor het uitbesteden van (delen van) de IT bedrijfsprocessen. Als het wordt uitbesteed aan een bedrijf in een ander land, wordt het vaak ook IT offshore outsourcing genoemd. De voornaamste redenen voor IT outsourcing zijn toenemende beheercomplexiteit en verlaging van de kosten. Zulke transformaties zijn grote projecten en behoeven specifieke expertise, waardoor vaak IT consultants worden ingehuurd.